Äldredagen

Den 9 oktober 2019 stod Östergötlands Läns Nykterhetsförbund tillsammans med sina medlemsorganisationer på äldremässan i konsert och kongress i Linköping, vi fick träffa så mycket folk, vi pratade folkhälsa om alkohol och äldre och överhuvudtaget fick massor av kontakter för vidare samarbeten i folkhälsans tecken. Det blev en dag fylld av skratt ,många samtal om livet och en hel del tips från äldre besökare om hur man håller den fysiska och psykiska hälsan vid liv. Någon sa – skippa alkoholen njut av musik och skratta mycket (vi höll förstås med) det får blir slutorden om min beskrivning av en lyckad dag.

Under Kevlaret

Den 5 juni bjöd SISU utbildarna och Ekängens IF in till föreläsningen: Under Kevlaret i st Martins kyrka i Ekängen, Linköping. Kvällen handlade om machokultur, det var organisationen: Under Kevlaret som höll i föreläsningen/utbildningen. Det är en ideell organisation som arbetar opinionsbildande och stödjande för killars psykiska hälsa. Projektet grundades i mars 2016 av Mårten Granlund och består idag av ca 20 killar och män – som på olika sätt vill inspirera andra killar och män till att prata om känslor, be om hjälp och stötta varandra. Gå in på deras hemsida och läs mer www.underkevlaret.se.

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund har i sin verksamhetsplan inför 2019 bland annat skrivit att vi ska arbeta med normer så detta var ett led i att lära oss mer om manlighetsnormer och machokultur. Varför är det viktigt då tycker vi? Jo för om det finns vissa “normer” som påverkar samhället negativt så kan det i förlängningen leda till psykisk ohälsa så därför så lär vi oss mer och utmanar normer såsom exempelvis alkoholnormen och visar att alkoholfria alternativ är trevliga. Det är också intressant att samtala om frågor kring olika normer, det blir ofta givande och intressant och leder till att man måste också titta inåt på sig själv hur påverkar jag och på vilket sätt?

Kvar i Göteborg

På eftermiddagen/kvällen den 20 maj träffade landets länsnykterhetskonsulenter för att utbyta erfarenheter, platsen för mötet var vackra Wendelsbergs folkhögskola. Vi fick göra dragningar för varandra hur vi stöttar våra medlemsorganisationer och hur vi arbetar i våra respektive län. Det var otroligt inspirerande hur mycket olika aktiviteter och opinionsarbete som görs med fokus på folkhälsan. Vi fick höra om ungdomar som har “motorfritids” man samlas och meckar med Epa. Man satsar på E-sport och hälsa man har aktiviteter för att främja bra slogans på studentflaken och framförallt nyktra studentflak. Man håller seminarium runt om i landet för att arbeta för barn som växer upp i familjer med psykisk ohälsa och beroende, att de ska upptäckas och få stöd. Otroligt kreativ dag och det märks att det jobbas på i landet. I allt detta myller av aktiviteter och påverkansarbete finns vi länsnykterhetkonsulenter, en dag som denna kände jag att jag verkligen har ett toppen jobb. Ett möjligheternas jobb och ett jobb som verkar för gemenskap och samarbete i samhället . Vid pennan konsulent Anna Fjelltjärn.

Om äldres hälsa och alkohol, fortbildning i Göteborg.

Som referensambassadör i Hela Människans projekt om äldres hälsa och alkohol kände jag mig stolt över att ÖLN är med och faktiskt lyfter frågan om äldres hälsa och alkoholkonsumtion när jag satt som åhörare i på Göteborgs Universitet. CERA (centrum för forskning och utbildning kring riksbruk och missbruk och beroende) anordnade en dag om äldres hälsa och alkoholkonsumtion. Aulan var fylld till bredden och det är ett ämne som engagerar. Det var roligt att vara med på denna fortbildningsdag. Det var intressanta föreläsare i talarstolen bland andra alkoholläkare och forskare Sven Andreasson som pratade om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion hos äldre, Annika Andreasson Hela Människan hade en dragning om Guldkant och riskbruk (hon har ju som tidigare nämnts på hemsidan genom ÖLN fått möjlighet att utbilda fem st äldreambassadörer i Östergötland som har fått gedigen fakta om äldres hälsa och alkohol). Vi fick också lyssna till Inger Hultin från Brukarrådet för missbruksfrågor i västra Götaland om hennes resa och vägen tillbaka till livet efter att ha levt med ett svårt alkoholmissbruk. Det var en liten återblick från den 20 maj 2019. Vid pennan konsulent Anna Fjelltjärn.

Göteborgs Universitet

ÖLN föreläser om äldres hälsa och alkohol på Hela Människan RIA i Motala 15 maj

Vi besökte Hela Människan Ria i Motala och höll i föreläsningen:
“Guldkant eller Riskbruk” som handlar om äldres hälsa och alkohol, den har fokus på hur vi kan få ett gott åldrande och vara medvetna om riskerna med alkohol när vi blir äldre och vilka faktorer som påverkar. Det är en interaktiv föreläsning där publiken involveras i frågeställningar som : Vad är guldkant för dig? Hur lätt är det att bryta invanda mönster? Hur kan vi skapa gemenskap? Det blev ett fint samtal i Motala och vi passade också på att uppmärksamma trafiknykterhetens dag. Det blev ett fint samarbete mellan Hela Människan och ÖLN. Vi ser fram emot flera gemensamma evenemang.

"en lisa för själen" att vandra längs stranden i Varamon.
ÖLN:s konsulent passade på att efter avslutad föreläsning, bara inta denna vackra vy i Varamon.