Östergötlands Läns Nykterhetsförbund gästar Regionfullmäktige

I dagarna två närmare bestämt vid regionfullmäktige 21 och 22 juni visade ÖLN upp sin verksamhet. Vårt informationsbord var välbesökt och det blev ihärdiga och givande samtal vi förde med våra regionpolitiker. Vi ställde relevanta frågor kring ”Folkhälsostrategin – för en god och jämlik hälsa i Östergötland” som antogs under dessa dagar.

En viktig sak vi lyfte är vikten av att informera östgötarna om kopplingen mellan alkohol och cancer. Ett annat diskussionämne var: Vad menar vi egentligen när vi pratar om riskbruk av alkohol?

Med fokus i strategin ”.…. och riskbruk av alkohol är centrala riskfaktorer för att insjukna i våra stora folksjukdomar” avslöjas att strategin har en svag vetenskaplig bas i den delen som handlar om alkohol. Eftersom det idag står klart att även en liten mängd alkohol ökar t.ex. risken för bröstcancer är riskbruk inte en relevant term eftersom även en mycket måttlig konsumtion medför ökad risk – om än liten. Det finns – och har aldrig funnits – en helt riskfri konsumtionsnivå. Om kunskapen nu nått regionpolitikerna, varför kommunicerar man inte den i centrala dokument i hälsoarbetet?

Enligt nya avtalet med regionen ska ÖLN utveckla ”en konsulterande kommunikation för samverkan och information kring alkohol och narkotikafrågor med beslutsfattare på regional och kommunal nivå.”

Våra försök att få en mindre ovetenskaplig formulering än det gamla utdaterade ”riskbruk av alkohol” som bas för att förverkliga strategin de närmaste tre åren fick inte gehör. Vi hade i vårt remissvar försökt kommunicera hur lite effektivt det är att fokusera på riskgrupper om man söker en långsiktig minskning av de mycket omfattande och svåra medicinska skador som alkohol ger. Det föreligger även en omfattande social problematik kring alkohol.

Vi knöt ändå många viktiga kontakter de två dagarna. Bland annat kunde vi sammanföra IOGT-NTO:s kamratstöd i Linköping (Mattias Eriksson) med Peter Hermansson som jobbar med något motsvarande i den regionala organisationen.

Per-Åke Andersson, ordförande i ÖLN, förde dialog med regionpolitikerna. Med i dialogen fanns också styrelseledamoten Mattias Eriksson och konsulent Anna Fjelltjärn från ÖLN.

Filminspelning

Vädret visade sig från sin ljusa sida i sköna maj och Östergötlandes Läns Nykterhetsförbund passade på att spela in en faktafilm om missbruk/beroende och hur det kan vara att växa upp i en familj eller vara närstående till någon som har den här typen av problematik. Tanken är att kunna använda filmen digitalt men även live som en del i en föreläsning.Vid pennan: Anna Fjelltjärn.

På fotot: Filmare Jan Berglund

Årsmöte med allsång 20 april 2022

Det blev glatt och stämningsfullt på Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds årsmöte.
Vi samlades i IOGT-NTO- gården på Norra Promenaden i Norrköping. Det visades bilspel om verksamhetsåret som gått och sedvanliga årsmötesförhandlingar hölls. Det delades ut livstilspris, hela två stycken faktiskt . 2020 och 2021 års pris delades ut samtidigt. Pristagaren 2020 blev Sonja Nordin Tapper som i många år har engegerat sig inom nykterhetsrörelsen. Då hon inte hade möjliighet att närvara under denna kväll så åkte vår ledamot i ÖLN:S styrelse Tommy Sennehed till henne och uppvaktade med diplom ,blommor och fika några dagar senare. Den andra pristagaren: Åtvidabergs Sparbank fanns representerade under kvällen genom VD:n Christian Ottosson. Han mottog priset och en blomma sedan hade han en dragning för publiken om Åtvidabergs Sparbanks samhällsengagemang. De fick priset för sitt projekt: Jag har lovat (läs gärna mer om projektet på deras hemsida). Som syftar till att ungdomar inte ska dricka alkohol eller använda drogor under sin högstadietid. Till fikat blev det allsång under ledning och ackompanjemang av Gråhusets cittraspelare. Jätterolig underhållning av 8 st som sjöng och 4 av dom spelade även cittra. Dessutom berättades det fakta om bordscittran och vilken anknytning det finns till den detta instrument i Östergötland. Publiken gladde sig och tyckte dessa inslag var oerhört intressant. En kanonkväll helt enkelt.

Vår glada ledamot Tommy Sennehed på väg till vår
livsstilspristagare 2020: Sonja Nordin Tapper.

Visor av Allan Edwall med gruppen Grovdoppa .

Under kärleksveckan den 29 mars 2022 i Motala bjöd Östergötlands Läns Nykterhetsförbund i samarbete med IOGT-NTO samt NBV i Motala in till ett musikarrangemang som fick publiken att både klappa händerna och stampa takten , tre superduktiga spelmän underhöll oss under kvällen. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund fick också tillfälle att prata om sin verksamhet och passade på att ha provsmakning av alkoholfria drycker inför vårens och sommarens festligheter, det var ett mycket uppskattat inslag.