Östergötlands Läns Nykterhetsförbund 95 år

Vi firade att vår organisation fyllde 95 verksamma år. 95 år!!!

Det blev tårtkalas, många fina hyllningstal sång och vacker musik. Vi fick en historisk tillbakablick av vad man satsat på genom åren med reflektion och anekdoter.Det har genom tiderna bland annat gjorts radioprogram där temat var “våga fråga”, läger för barn, utbildning i trafikkunskap och mycket mer. Det hölls också en dragning om vad vi gör idag och hur tankarna går inför 2019. Viktigt att få fram i sammanhanget är att alla föreningar är så viktiga i det förebyggande arbete vi gör och ÖLN tar kampen mot drogerna.

8 november

Det 8 november var ÖLN och höll föreläsning i Åkerbo församling i Linghem. Det handlade om: Medberoende eller Medmänniska. Det blev en kväll full av ljus,  kärlek och fina samtal med publiken. Vi pratade om beroende, anhörigskap och vikten av att “våga lägga sig i”. ÖLN tackar ödmjukast för förtroende ni ger oss att komma ut och samtala om dessa viktiga livsfrågor.

Seminarium om barns fulla rätt till stöd

De 7 november arrangerades de seminarium runt om i länet Linköping, Norrköping och Motala. Det handlade om barn som växer upp i familjer med “krångel” eller missbruk. Ett samarbete mellan JUNIS, IOGT-NTO, Östergötlands Läns Nykterhetsförbund, NBV och Länsstyrelsen i Östergötland. Det var ett givande och lyckat arrangemang. Många deltog ca 80 personer sammanlagt alltifrån skolpersonal, politiker , föreningar och de som arbetar inom socialtjänst, vården mfl. Region Östergötland var på plats och deras representanter pratade om Barnkonventionen samt om barn som anhöriga och vad det finns för hjälp att få. Från JUNIS presenterades JUNIS rapporten “stöd hela vägen”. Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds konsulent berättade om erfarenheter av att växa upp med beroende i familjen om hur det påverkar och vilka verktyg som fanns för att komma vidare.