Sköna Maj

Folknykterhetensvecka i maj månad 2021 blev spännande, ÖLN tillsammans med NBV Motala, Motala kommun,IOGT-NTO arrangerade en digital förläsningsserie med efterföljanade samtal i det digitala rummet på zoom.

Först ut var en föreläsning om hur det kan vara att leva nära någon som lider av beroende /psykisk ohälsa, vilka mönster som kan uppstå i en familj och varför vi måste prata om det så fler får hjälp eller vågar att söka hjälp. Det blev ett djupt samtalt efteråt om vikten av att öppna upp och bryta stigmat runt bereondesjukdomar och öka kunskapen om hur beronde påverkar bland annat hjärnan. Vilka verkningar det får för individer och samhället i stort.

Nummer två i serien var myter och argument mot narkotika, vilket var oerhört givande och tänkvärt dels hur det ser ut i Sverige och i andra länder inom narkotikapolitiken och vilka linjer man för, vi fick lära om om lagar och hur de verkar och tillämpas. Peter Moilanen från Narkotikapolitisktcenter berättade om de vanligaste myterna kring narkotika och hur det egentligen ser ut. Peter föreläste på ett intressant och underhållande sätt. Här fanns också utrymme för intressanta frågeställningar.

Sist men inte minst följde en föreläsning om normer. Om normer styr ens liv eller man själv styr? Frågor som -Finns det en alkoholnorm? togs upp , -Vad är en norm?, -Hur uppkommer normer?. Det var en rolig föreläsning som blandades med snack, filmsnuttar och diskussion. Mycket tänkvärt innehåll som man fick reagera på och tänka efter. Vill ni boka någon av dessa föreläsningar hör av er till oss så berättar vi mer.

/vid pennan Anna Fjelltjärn konsulent Östergötlands Läns Nykterhetsförbund

Årsmöte Östergötlands Läns Nykterhetsförbund 2 september 2020

Ett trevligt årsmöte gick av stapeln onsdag den 2 september kl 18.00.Vi träffades i Pingstkyrkans lokaler på Cupolen i Linköping. Innan årsmötesförhandlingarna drog igång så delades vårt årliga livsstilspris ut. 2020 års livstilspristagare blev : Gösta Johansson från MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund, för hans insatser och engagemang i MHF och frågor som rör nykterhet i trafik mm. Vi fick lyssna på Gösta när han berättade om sitt liv. Efter föreläsningen hölls en parentation för vår eldsjäl och hedersledamot i ÖLN Lennart Franzén som gick bort under året. Vi tände ljus och Lars-Erik Lindström läste en dikt med vackra ord, det kändes fint och hedrande. Vi tackar alla 22 deltagare som kom och de som var med digitalt för en fin kväll.

proffisga Susanne Båtwijk och Lars_göran Lindström satt årsmötessekreterare respektive ordförande