Medlemsorganisationer

IOGT-NTO
UNF Ungdomens Nykterhetsförbund
JUN (Junis)IOGT-NTO:s Juniorförbund
NSF Nykterhetsrörelsens Scoutförbund
MHF Motorförarnas Helnykterhets Förbund
MHF Ungdom MHF:s Ungdomsförbund
ÖBD Östergötlands Blåbandsdistrikt
ÖBU Östergötlands Blåbandsungdom
ÖFD Östergötlands Frisksportdistrikt
Hela Människan
Stegeborgs kursgård Kursgård med öppenhet för ekumenisk samverkan
SMK/SMU Svenska Missionskyrkan
Baptisternas Östgötadistrikt
Riddartemplet Ansgarius, Norrköping Tempelriddarorden
Riddartemplet S:t Laurentius Linköping Tempelriddarorden
BNF Boxholms nykterhetsförbund
LNF Linköpings nykterhetsförbund
MNF Mjölby nykterhetsförbund
SNF Skänninge nykterhetsförbund
Unga Kris Unga Kriminellas Revansch I Samhället

Samarbetsorganisationer och observatörsmedlemmar
NBV Nykterhetsrörelsens Bildnings Verksamhet
NTF Sörmland/Östergötland Nationalföreningen för Trafiksäkerhetens Främjande
LUR Linköpings Ungdomsråd
Södra Kinda samarbetskommitté
Ödeshögs samarbetskommitté
SIMON Svenskar och Invandrade mot narkotika
MHF Nkpg:s Nätverk
Eleonora gruppen Stödorganisation för barn, rådgivning och behandling i alkohol och narkotikafrågor