Styrelse

ÖLN:s styrelse 2020 (t.o.m. årsmöte 2021)
Ordförande: Mona Olsson – representerar IOGT-NTO
Vice ordförande: Peter Germundsson – representerar Tempel Riddare Orden
Kassör: Susanne Båtwijk – representerar Blå Bandet Ungdom

Ledamöter:
Mattias Eriksson – representerar IOGT-NTO
Per-Åke Andersson – representerar IOGT-NTO
Region Östergötlands representant: Albert Lindell (s)

Ersättare:
Lars-Göran Lindström – representerar MHF
Region Östergötlands representant – Tommy Sennehed (KD)
– 1ersättare vakant

Revisorer:
Bengt Sandberg- JUNIS
Ingvar Karlsson – ÖBD
revisorsersättare: Fredrik Topplund – Tempel Riddare Orden

Valberedning: –

ÖLN:S styrelse 2019 –

Ordförande Mona Olsson – representerar IOGT-NTO
Vice ordförande : Peter Germundsson – representerar Tempel Riddare Orden
Kassör : Susanne Båtwijk – representerar Blå Bandet Ungdom

Ledamöter:
Peter Wellerfors – representerar MHF
Per-Åke Andersson – representerar IOGT-NTO
Region Östergötlands representant: Albert Lindell (s)

Ersättare:
Lars-Göran Lindström – representerar MHF
Mattias Eriksson – representerar IOGT- NTO
Region Östergötlands representant – Tommy Sennehed (KD)

Revisorer:
Bengt Sandberg- JUNIS
Ingvar Karlsson – ÖBD
revisorsersättare: Fredrik Topplund – Tempel Riddare Orden


ÖLN:S styrelse 2018
Ordförande
:Mona Olsson – representerar IOGT-NTO
Vice ordförande:Peter Germundsson – representerar Tempel Riddare Orden
Kassör: Susanne Båtwijk – representerar Blå Bandet Ungdom

Ledamöter:
Peter Wellerfors – representerar MHF
Ulla Träff- representerar Blå Bandet
Region Östergötlands representant – Björn Asserhed (L)

Ersättare:
Lars-Göran Lindström – representerar MHF
Per-Åke Andersson – representerar IOGT- NTO
Region Östergötlands representant – Tommy Sennehed (KD)

Revisorer:
Inge Haag – MHF
Bengt Sandberg- JUNIS
Revisorsersättare: Ingvar Karlsson – ÖBD

ÖLN:s styrelse 2017
Ordförande: Fredrik Topplund – representerar Tempel Riddare Orden
Vice ordförande: Peter Wellerfors- representerar MHF
Kassör: Susanne Henriksson – representerar Blå Bandet Ungdom

Ledamöter:
Peter Germundsson – representerar Tempel Riddare Orden
Ola Jonsson – representerar Nykterhetsrörelsens scoutförbund
Magnus Engström – representerar Hela Människan
Ulla Träff- representerar Blå Bandet
Region Östergötlands representant – Björn Asserhed (L)

Ersättare:
Lars-Göran Lindström – representerar MHF
Anne-Maj Björnholm – representerar IOGT-NTO
Region Östergötlands representant – Tommy Sennehed (KD)

Revisorer:
Jan Bertil Widmark
Inge Haag

Valberedning:
Per-Åke Andersson
Jonas Adolfsson