Livsstilspriset

Östergötlands läns nykterhetsförbund (ÖLN) har sedan 1923 varit en samarbetsorganisation för nykterhetsförbund och föreningar inom länet. ÖLN arbetar för en nykter livsstil, stöttar medlemsföreningar, informerar och bildar opinion. Livsstilspriset instiftades 2017 för att uppmärksamma personer eller organisationer som på ett förtjänstfullt sätt verkat för en drog- och alkoholfri livsstil.

Livstilspriset 2020:
Priset tilldelades Gösta Johansson , Hällestad i Finspång.
Med motivering: För sitt mångåriga engagemang i Motorförarnas helnykterhetsförbund,
som arbetar för trafiksäkerhet och främst för trafiknykterhet.

Livsstilspriset 2019.
Priset tilldelades Göran Mårtensson på Kamratstödet i Norrköping.
Med motivering: för sitt enorma engagemang  och arbete för Kamratstöd men även genom sitt sätt att vara genom att skapa en positiv anda och gemenskap för människor som han träffar. 

Livsstilpriset 2018
Priset tilldelades IngMari Irhede, Nattvandrarna Linköping.
Motivering: IngMari Irhede tilldelas priset för mångårigt brinnande engagemang för
nattvandring , och har tillsammans med sina övriga nattvandrarvänner gjort stora insatser
för ungdomar och bidragit till ett tryggare Linköping. 

Livsstilspriset 2017
Priset tilldelades LHC Team 1217.
Motivering: LHC TEAM 1217 har på ett föredömligt sätt arbetat för en nykter livsstil hos ungdomar mellan 12 och 17 år. Genom ett löfte om att avstå alkohol och droger, får ungdomarna ett fritt säsongskort med sittplats på LHC:s matcher. De har med sitt arbete gjort en stor insats som förhoppningsvis lämnar avtryck hos ungdomarna även i vuxen ålder. Som uppskattning för sina insatser, och som första mottagare av priset, tilldelas LHC TEAM 1217 Livsstilspriset 2017.