Livsstilspriset

Östergötlands läns nykterhetsförbund (ÖLN) har sedan 1923 varit en samarbetsorganisation för nykterhetsförbund och föreningar inom länet. ÖLN arbetar för en nykter livsstil, stöttar medlemsföreningar, informerar och bildar opinion. Livsstilspriset instiftades 2017 för att uppmärksamma personer eller organisationer som på ett förtjänstfullt sätt verkat för en drog- och alkoholfri livsstil.

Livstilsspriset för 2023: Priset tildelades Maya Åhlander ifrån Mjölby.
Med motivering: För att hon varit dansledare i många år sett till att många barn och även vuxna har kunnat komma och utövat dans i nyktra lokaler i Mjölby. Hon är en bra förebild hon brinner för dans och genom sitt sätt att försöka att få alla att bli sedda så är hon en bra ledare.

Livstilsspriset för 2022: Priset tilldelades Åtvidabergs Sparbank
Med motivering: För deras viktiga och mångåriga projekt: Jag har lovat, som syftar till att verka för att ungdomar i Åtvidaberg ska  hålla sig drogfria under högstadietiden.

Livsstilspriset för 2021 Priset tilldelades Sonja Nordin Tapper
Med motivering: För sitt för sitt mångåriga engagemang i Blåbandet är hon ett föredöme, hon ställer alltid upp och hjälper till ,skriver kort till de som  som fyller år och har engagerat sig under lång tid i aktiviteter på flera sätt.

Livstilspriset 2020:
Priset tilldelades Gösta Johansson , Hällestad i Finspång.
Med motivering: För sitt mångåriga engagemang i Motorförarnas helnykterhetsförbund,
som arbetar för trafiksäkerhet och främst för trafiknykterhet.

Livsstilspriset 2019.
Priset tilldelades Göran Mårtensson på Kamratstödet i Norrköping.
Med motivering: för sitt enorma engagemang  och arbete för Kamratstöd men även genom sitt sätt att vara genom att skapa en positiv anda och gemenskap för människor som han träffar. 

Livsstilpriset 2018
Priset tilldelades IngMari Irhede, Nattvandrarna Linköping.
Motivering: IngMari Irhede tilldelas priset för mångårigt brinnande engagemang för
nattvandring , och har tillsammans med sina övriga nattvandrarvänner gjort stora insatser
för ungdomar och bidragit till ett tryggare Linköping. 

Livsstilspriset 2017
Priset tilldelades LHC Team 1217.
Motivering: LHC TEAM 1217 har på ett föredömligt sätt arbetat för en nykter livsstil hos ungdomar mellan 12 och 17 år. Genom ett löfte om att avstå alkohol och droger, får ungdomarna ett fritt säsongskort med sittplats på LHC:s matcher. De har med sitt arbete gjort en stor insats som förhoppningsvis lämnar avtryck hos ungdomarna även i vuxen ålder. Som uppskattning för sina insatser, och som första mottagare av priset, tilldelas LHC TEAM 1217 Livsstilspriset 2017.