Kontakt

Adress:
Östergötlands läns nykterhetsförbund
Hökaregatan 1C  (även besöksadress)
582 46 LINKÖPING
Tel: 013-13 92 15 eller 072-248 17 80

Vid frågor ring:

Ordförande: Per-Åke Andersson : 070-850 59 15

mail: ordforande@nykterhetsforbundet.se

konsulent@nykterhetsforbundet.se

facebook.com/nykterhetsforbundet