Kontakt

Adress:
Östergötlands läns nykterhetsförbund
Hökaregatan 1c (även besöksadress)
582 46 LINKÖPING
Tel: 013-13 92 15 eller 072-248 17 80

Länsnykterhetskonsulent:
Anna Fjelltjärn
anna.fjelltjarn@nykterhetsforbundet.se
0706-03 09 42

facebook.com/nykterhetsforbundet