Välkommen till Östergötlands läns nykterhetsförbund – ÖLN

Östergötlands läns nykterhetsförbund är ett religiöst och partipolitiskt obundet samarbetsorgan för sammanslutningar inom Östergötlands län, vilka vill verka i enlighet med förbundets syn.

Syftet är att i enlighet med ÖLN:s stadgar och SLAN:s (Sveriges Landsråd för Alkohol och Narkotikafrågor) alkohol-och drogpolitiska handlingsprogram främja nykterhet, samt motverka bruket av alkohol, narkotika och andra beroendeframkallande medel.

Förbundet ska arbeta för fortgående minskning av skador orsakade av alkohol och andra droger.