Sköna Maj

Den 12 maj 2024 höll Östergötlands Läns konsulent Anna Fjelltjärn en föreläsning i Söderköping om hur den kan vara att växa upp i en familj med beroendeproblematik, även en film som ÖLN har producerat i ämnet visades för publiken , många frågor ställdes och det blev djupa samtal om vikten av att få stöd, vikten av att våga lyfta svåra ämnen med mera. En fin dag i Söderköping.