April, april…

Den 17 april hölls Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds årsmöte. Lokalen var fylld till bredden och publiken fick lyssna till ett intressant föredrag som hölls av föreningen Aldrig mer ensams representant , om ämnet spelberoende. Föreningen Aldrig mera ensam erhöll också ÖLN:S livstilspris 2024. Efter prisutdelningen och fikastund hölls sedvanliga årsmötesförhandlingar.