15 februari 18.00 Samråd med medlemsorganisationer, (se inbjudan). Plats: MHF:S lokal, Linköping

En vintrig afton i februari välkomnade vi våra medlemsorganisationer till samråd.
Vi fick en chans att visa upp vår verksamhet för Anders Eksmo,ordförande i beredningen för hållbarhet och hälsa och en av ledamöterna Malin Öst. Vi fick därefter lyssna till ett föredrag där de båda visade modeller och strategier för folhälsoarbetet i Östergötland. Det var spännande. Det ställdes mycket frågor ifrån publiken, en slutsats blev att det finns många områden att arbeta med men det finns en väl framtagen strategi för folhälsoarbetet i Östergötland.

Föreläsning med temat: Att bli sedd.

Den 25 januari 2023 var länsnykterhetskonsulent på ÖLN: Anna Fjelltjärn inbjuden till föreningarna MHF i Östergötland och Blåbandet i Linköping för att hålla ett föredrag om att bli sedd. Hur ser vi barn som inte mår bra?. Ett 15- tal personer hade samlats på Bjälbogatan 8 i Linköping för att lyssna på detta. Deltagarna fick själva interagera och fundera över frågorna Hur vill du bli sedd? Vad är egentligen att se? Många av svaren som hamnade i den box Anna samlade in svaren i och tog upp i slutet av föredraget handlade om att lyssna. För att se någon måste man lyssna och personen framför en måste bli hörd . Det var en intressant slutsats. Så det räcker inte med att vi tar på rätt sortens glasögon för att upptäcka när någon i vår närhet inte mår bra, utan vi måste ta på oss stora lyssnaröronen också och våga ställa frågor. Det kanske kan tyckas självklart men tar vi oss tiden? Helt klart enligt publikens slutsatser var att vi måste ta oss mer tid att stanna upp, säga ett vänligt ord och invänta svar. En varm känsla av gemenskap och stor portion medmänsklighet, följde med konsulenten Anna Fjelltjärn när hon vandrade vidare ut i vårvintern, tacksam för att ha fått förtroendet inför uppdraget.

Gammal telefonkiosk som står i Gamla Linköping.
Deltagarna fick skriva lappar och lägga i en box.

S.L.A.N: Nätverkskonferens

Vi i Länsnykterhetsförbunden från olika delar i Sverige träffades onsdag den 11 januari 2023 i Alvesta på hotell Rådmannen för en regional nätverkskonferens. Det var Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor som bjöd in, pogrammet var spännande och fullspäckat (se nedan). Viktiga frågor som vi vill jobba med gemensamt lyftes, bland annat narkotikafrågor, äldres hälsa och alkohol samt den så kallade gårdsförsäljningen av alkohol.

Alvesta tågstation

Stormöte den 5 december ,med Överenskommelsen mellan idéburen sektor och Region Östergötland.

Sista stormötet för 2022 i Överenskommelsen mellan idéburen sektor och Region Östergötland blev hellyckat, ca 30 olika föreningar/organisationer var representerade denna afton. Äntligen sågs vi live under högtidliga former. Vi började med en cermoni i foajén i Regionshuset när både politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter minglade och nya föreningar/organisationer skrev på Överenskommelsen på den vackra tavla som numer hänger i entrén i Regionshuset, Anita Jernberger höll tal och välkomnade nya representanter.
Sedan hade vi sedvanligt stormöte och man riktigt kände kraften vibrerade i rummet inför alla samarbete som kommer att ta fart under 2023. Vi tittade på handlingsplan för 2023 och gick igenom verksamhetsåret som gått. När vi skiljdes åt på kvällen kunde vi konstatera en sak, det händer något när vi ses ”in real life” vilken respons.

Den vackra tavlan

mingel i foajén

Nu lyser flitens lampa…

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund vill passa på att önska glad advent, och kan glatt berätta att vår tidigare konsulent Anna Fjelltjärn nu är tillbaka på kontoret på Hökaregatan 1c i Gamla Linköping från och med 1 december, efter att ha prövat annan tjänst ett tag. Så nu lyser både adventsljusen och flitens lampa igen på kontoret.

Tack för mig ,

Efter fem år som länsnykterhetskonsulent går jag nu vidare i arbetslivet och testar en ny bransch , det har varit händelserika , lärorika år och jag har trivts som fisken i vattnet. Att jobba med folkhälsa och förebyggande insatser är så viktigt. Nu lämnar jag stafettpinnen vidare till nästa konsulent som får sätta sin prägel på det fortsätta arbetet. Jag tackar alla jag mött under denna färd och tackar inte minst ÖLN:s styrelse , ni har alla varit goda krafter och inspirationskällor. Med vänlig hälsning : Anna Fjelltjärn