6/2 2020 :Samtal tema “hemligheter” med konfirmander.

Vi träffade konfirmandgruppen och unga ledare i kyrkan i Vårdsnäs pastorat utanför Linköping. En kväll där temat var hemligheter. Vilka hemligheter ska man behålla för sig själv? Vilka hemligheter är inte bra att bära utan behövs att dela med sig av ? Detta var några av frågeställningarna. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund gav fakta om beroende, om mönster som kan uppstå i familjer när någon familjemedlem har ett beroende/psykisk ohälsa, var stöd finns mm. Det blev en fin kväll som avslutades med andakt och sång.

Politikerträff 8 januari 2020

Mårten Granlund från organisationen Under Kevlaret gästade oss och höll o föreläsningen ” Vad finns under Kevlaret” om machokultur och andra destruktiva normer. Han föreläste för oss med innerlighet och sårbarhet och lyfte fram olika problem som finns kring machokultur om vikten av att vi lyfter frågor som rör ämnet , framför allt för att unga killar skull men för hela samhällets skull. Så värdefullt tack Mårten och tack alla som kom.

Vid pennan Anna Fjelltjärn konsulent på ÖLN.

Folkbildarforum 20/11 2019

Vi tycker att det är viktigt att fortbilda oss och som ett led i detta så deltog vi på folkbildarforum i Konsert och kongress i Linköping bland ca 300 andra deltagare vilket i sig blev en yta för att utöka vårt kontaktnät. Temat var:Tillit, trovärdighet och transparens
och alla föreläsningar, work-shops hade utgången i det. Bland annat fick vi lära oss om tillit som samhällsresurs , vilket är oerhört viktigt. Att den tom har en stor påverkan på BNP. Vi fick ha work-shop om det demokratiska samtalet lära oss att kritisk granska, vad är sant och inte? Vi fick lära oss mer om varför och på vilket sätt hot och näthat kan vara förödande för demokratin men fick också mycket kunskaper som gav oss tillit och framtidstro. kanondag helt enkelt.

Vid pennan Anna Fjelltjärn konsulent ÖLN

Samrådsträff för medlemsorganisationer 6 november

Det var en intressant afton , ett samråd som skulle komma att handla om en jämlik vård och hälsa?Hur ser det ut i Östergötland . Vi hade bjudit in regionens folkhälsostrateg Annika Larsson från Norrköping som gjorde ett lysande jobb när hon beskriv hur det ser ut i Östergötland när det gäller vård och hälsa, och vad vi kan göra för att förbygga, jämna ut ojämlikheterna mm. Våra medlemsorganisationer hade många frågor att ställa och var både lite chockade över de ojämlikheterna som råder men även upplyfta av att de faktum att ideella organisationerna också har en viktig roll. Till exempel kan vi skapa gemensamma mötesplatser där människor kan ses , vi kan kan öka att människor rör på sig mer när vi anordnar olika aktiviteter, vi kan förebygga psykisk ohälsa genom att vara inkluderande och tillgängliga samt att vi har drogfria mötesplatser är ju extra plus för hälsan.