Visor av Allan Edwall med gruppen Grovdoppa .

Under kärleksveckan den 29 mars 2022 i Motala bjöd Östergötlands Läns Nykterhetsförbund i samarbete med IOGT-NTO samt NBV i Motala in till ett musikarrangemang som fick publiken att både klappa händerna och stampa takten , tre superduktiga spelmän underhöll oss under kvällen. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund fick också tillfälle att prata om sin verksamhet och passade på att ha provsmakning av alkoholfria drycker inför vårens och sommarens festligheter, det var ett mycket uppskattat inslag.

Frukostseminarium om ”så kallad gårdsförsäljning av alkohol”

Östergötlandsläns Nykterhetsförbund, IOGT-NTO Sydost , NBV bjöd tillsammans in politiker till ett frukostseminarium om den aktuella frågan ”en så kallad gårdsförsälning av alkohol”. Vad skulle det innebära om gårdsförsäljning av alkohol infördes. Vad skulle det betyda för folkhälsan i förlängningen?, för monopolet? , var några av de spörsmål som togs upp. Förbundsordförande för IOGT-NTO Lukas Nilsson höll i en jätteintressant presentation med en rad matnyttiga fakta i frågan. Åhörarna lyssnade och deltog aktiv i en diskussion efteråt. Det var den 6 december mötet ägde rum hos Kamratstödet i Linköping Stengatan 4, i Stolplyckekapellet. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund fortsatte dagarna efter sitt opinionsarbete i den aktuella frågan och skickade IOGT-NTO:s rapport: Gårdsförsäljning alkoholindustrins trojanska häst i pappersexemplar till alla distriksordförande i respektive parti i Östergötland så de kunde fylla på med mer kunskap i ämnet.

Äntligen livepublik igen

Under pandemin (som i skrivande stund också är högst närvarande) så har vi mest setts digitalt i både stora och små sammanhang . Det fanns ett tillfälle under hösten 2021 då vi faktiskt kunde möta en större livepublik igen. jag kan knappt beskriva hur gott det kändes i hjärtat för det hjärtliga, innerliga samtalet når ut mer och man får lov att möta blicken på ett annat sätt. Den 16 november så hade socialdemokraternas regionssamling i Linköping och då fick Per-Åke Andersson ordförande i ÖLN och jag konsulent Anna Fjelltjärn ett 30 minuters anförande samt frågestund om hur man kan föra en effektiv och ansvarfull alkoholpolitik , inga pekpinnar delades ut utan konkreta förslag på hur man kan ta sig an uppgiften. Vi berättade också kort om vår verksamhet. Vi fick ett jättebra gensvar och ett frågebatteri till följd.Vi vara glada i hågen när vi stegade ut i novemberkvällen och hoppfulla inför framtiden när vi gick därifrån. Vi har under hösten träffat sju av åtta partier i Regionen och fått samma möjlighet hos dom , vi är tacksamma då det i vårt uppdrag också ligger att påverka och föra dialog mot beslutsfattare. Sammanlagt har vi under året träffat ca 85-90 politiker.