ÖLN föreläser om äldres hälsa och alkohol på Hela Människan RIA i Motala 15 maj

Vi besökte Hela Människan Ria i Motala och höll i föreläsningen:
“Guldkant eller Riskbruk” som handlar om äldres hälsa och alkohol, den har fokus på hur vi kan få ett gott åldrande och vara medvetna om riskerna med alkohol när vi blir äldre och vilka faktorer som påverkar. Det är en interaktiv föreläsning där publiken involveras i frågeställningar som : Vad är guldkant för dig? Hur lätt är det att bryta invanda mönster? Hur kan vi skapa gemenskap? Det blev ett fint samtal i Motala och vi passade också på att uppmärksamma trafiknykterhetens dag. Det blev ett fint samarbete mellan Hela Människan och ÖLN. Vi ser fram emot flera gemensamma evenemang.

"en lisa för själen" att vandra längs stranden i Varamon.
ÖLN:s konsulent passade på att efter avslutad föreläsning, bara inta denna vackra vy i Varamon.

Barnsamtal i missbruksvården 7 maj

Den 7 maj höll Ostgota Care , Länsstyrelsen i Östergötland, Östergötlands Läns Nykterhetsförbund och NBV i en gedigen utbildningsdag på Teaterns hus i Linköping. ca 60 deltagare från Östergötland kom dit. Utbildningen riktade sig till de som arbetar inom missbruksvården, handläggare inom socialtjänst, de som arbetar med barn och ungdomar m.fl. Föreläsare för dagen var den meriterade psykologen och författaren: Frid Hansen som har mångårig erfarenhet av missbruksvård och ett familjeorienterat sätt att arbeta. Publiken fick verktyg om “huret” hur man kan arbeta mer familjeorienterat i beroendevården och vilka frågor är bra att ställa och framförallt hur vi ställer dom. Frid Hansen gav praktiska exempel. Publiken var superengagerade och fick också tillfällen att sitta i smågrupper med verksamheter de själva ej jobbar inom för att utforska hur de kan ha mer utbyte av varann. Det verkade av samtalen att döma att det var lyckosamt för deltagarna att få tid och möjlighet till detta. En annan uppgift var att skriva ner önskemål på vad mer de behöver eller önskar att politiker skulle tänka på för att beroendevården ska bli mer effektiv och prioreteras. Dessa frågeställningar ska konsulenten vidarebefodra till politiker i Östergötland på den årliga politikerträffen i januari 2020.

Frid Hansen

Äntligen är vi tillbaka på hemsidan

Nu är vi tillbaka på hemsidan igen , efter en tids datakrångel så är ordningen återställd och nu fungerar det igen. Det har hänt mycket sen jag skrev sist så här kommer en liten resumé sedan mars.

April:
April bjöd på spännande aktiviteter bland annat så åkte en representant från Linköpings nykterhetsförbund och undertecknad från ÖLN vi på föreläsning med skådespelaren och författaren: Benny Haag: Mod , makt och alkohol. Man fick med sig mycket tankegångar , bland annat vad är egentligen bra bemötande? Vi samtalade om normer och mycket mer. En givande dag anordnad av Valbo Behandlingshem och det var på Fredgagården utanför Norrköping.

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund hade årsmöte den 10/4 på Bjälbogatan i Linköping. Många organisationer var representerade. En glad överraskning var att Östergötlands Läns Nykterhetsförbund fick pris av IQ för att vi har medverkat till att förbättra de alkoholfria alternativen i Östergötland. Vi delade också ut ett livsstilspris
till Göran Mårtensson , Kamratstödet i Norrköping han höll också ett föredrag om sitt liv och sitt brinnande engagemang för just Kamratstöd.

MHF och ÖLN träffade 120 högstadieelever på Sviestad motorstadion i Linköping för att prata trafik och alkohol, de ställde mycket frågor och diskussionerna var intressanta. en givande dag.

Årsmöte 2019

Vi kallar medlemsorganisationer och hälsar er alla välkomna till Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds årsmöte.
Var: Bjälbogatan 8 i Linköping i MHF:S lokal
När:kl 18.00 onsdag 10 april, 2019

Program:
18.00 Hälsas välkomna av ÖLN:s ordförande Mona Olsson
18.05 utdelning av ÖLN:S livstilspris
18.15 Livstilsprisets mottagare berättar om sitt liv och engagemang för Kamratstöd
, Göran Mårtensson
18.55 servering av smörgåstårta och kaffe
19.30 årsmöteshandlingar
20.30 slut

Välkomna att anmäla er (och uppge ev allegi/specialkost)
Anmälan till Anna Fjelltjärn 070-603 09 42 el anna.fjelltjarn@nykterhetsforbundet.se

o.s.a senas 5 april

P.s : årsmöteshandlingar kommer finnas tillgängligt 14 dagar innan årsmötet på vår expedition Hökaregatan 1c i Linköping eller om du vill hör av dig så mailar vi handlingar till dig.