Folkbildarforum 20/11 2019

Vi tycker att det är viktigt att fortbilda oss och som ett led i detta så deltog vi på folkbildarforum i Konsert och kongress i Linköping bland ca 300 andra deltagare vilket i sig blev en yta för att utöka vårt kontaktnät. Temat var:Tillit, trovärdighet och transparens
och alla föreläsningar, work-shops hade utgången i det. Bland annat fick vi lära oss om tillit som samhällsresurs , vilket är oerhört viktigt. Att den tom har en stor påverkan på BNP. Vi fick ha work-shop om det demokratiska samtalet lära oss att kritisk granska, vad är sant och inte? Vi fick lära oss mer om varför och på vilket sätt hot och näthat kan vara förödande för demokratin men fick också mycket kunskaper som gav oss tillit och framtidstro. kanondag helt enkelt.

Vid pennan Anna Fjelltjärn konsulent ÖLN

Samrådsträff för medlemsorganisationer 6 november

Det var en intressant afton , ett samråd som skulle komma att handla om en jämlik vård och hälsa?Hur ser det ut i Östergötland . Vi hade bjudit in regionens folkhälsostrateg Annika Larsson från Norrköping som gjorde ett lysande jobb när hon beskriv hur det ser ut i Östergötland när det gäller vård och hälsa, och vad vi kan göra för att förbygga, jämna ut ojämlikheterna mm. Våra medlemsorganisationer hade många frågor att ställa och var både lite chockade över de ojämlikheterna som råder men även upplyfta av att de faktum att ideella organisationerna också har en viktig roll. Till exempel kan vi skapa gemensamma mötesplatser där människor kan ses , vi kan kan öka att människor rör på sig mer när vi anordnar olika aktiviteter, vi kan förebygga psykisk ohälsa genom att vara inkluderande och tillgängliga samt att vi har drogfria mötesplatser är ju extra plus för hälsan.

Megakurs och arbete med normer

Den 15 oktober var det dags för IOGT- NTO:s Megakurs i Norrköping ett sätt för medlemmar att förkovra sig i intressanta ämnen. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund tillsammans med IOGT-NTO hade förberett en work-shop om normer cirka 2 timmar fick deltagarna fördjupa sig och jobba med olika normer ,reflektera diskutera och höra fakta. Vad definierar en norm? Hur uppkommer den? Vad är en bra norm? Vad är en dålig norm var några spörsmål som togs upp. Dessutom fanns en utställning om normer på plats som gav tid för reflektion. Ämnet normer har ÖLN haft som tema under 2019 och detta ska komma att fortsätta in på 2020.

Vit jul i Trädgårdsföreningen

Lördag den 23 november stod IOGT-NTO med sin Vit-jul kampanj och ÖLN var med stöttade upp sin organisation på julmarknaden i Trädgårdsföreningen i Linköping. Vi bjöd på glögg och pepparkakor och om man ville fick man stötta kampanjen Vit Jul som syftar till att man inte ska dricka alkohol under julafton till annandagen, syftet är att barnen ska få en “vitare jul” , slippa den oro som barn kan känna när vuxna dricker alkohol ,att julen ska vara barnens högtid och att vuxna ska tänka till kring hur barn upplever när alkoholen blir i fokus. Många skrev på. Vi träffade och samtalade med 100-tal personer. Stämningen var på topp.

Välkomna på årsmöte

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund kallar till årsmöte onsdagen den 15 april klockan 18.00 i MHF.s lokal på Bjälbogatan 8 i Linköping motioner ska vara skriftligen tillhanda senast den 3/3 på : anna.fjelltjarn@nykterhetsforbundet.se eller i brev Hökaregatan 1c, 582 46 Linköping. Nomineringar till styrelse och revisorer sker till valberedningen sammankallande Inge Haag på mailadress: ingehaag70@gmail.com Anmälan sker till Anna Fjelltjärn på anna.fjelltjarn@nykterhetsforbundet .se el 070-603 0942 ange specialkost och anmäl även era ombud. Hjärtligt välkomna. Årsmöteshandlingar kommer att finnas när ni kommer vill ni ha dem tidigare så kan vi gärna maila er dessa hör av er.