Avtackning för Marie Gustafsson

Idag avtackades Marie Gustafson, som avslutar sin tjänst som konsulent här på ÖLN. Ordförande Fredrik Topplund överlämnade blomma och presentkort. Stora delar av styrelsen närvarade och vi önskar Marie all lycka i sina kommande uppgifter.

Öppet hus hos Bilda

Informativt och trevligt Öppet hus hos Studieförbundet Bilda igår kväll. Vi fick information om bl.a Den digitala duken , som finns på cafe Columbia i Kisa, med den kan du genom din smartphone få massor av intressant info om historia i bygden. Det bjöds också på härlig musik och gott fika.

Årsmöte med nyvald ordförande

     

Ikväll har ÖLN haft årsmöte. Kvällen inleddes med en information av Lotta Hjalmarsson Österholm, Länsstyrelsen, som berättade om arbetet med ANDT-strategin.

Dessutom delade vi ut vårt första Livsstilspris till LHC TEAM 1217, för deras arbete med att få ungdomar att lova en nykter livsstil. Bo Ekmark tog emot priset.

Andreas Ardenfors avtackades som ordförande och Fredrik Topplund valdes till ny ordförande. Flera ledamöter omvaldes och en ny ersättare valdes in.


Ett stort tack riktades också till vår konsulent Marie Gustafson för hennes betydelsefulla arbete.