Anhöriga möter politiker

Kaffet var uppdukat och platserna var många på Anhörig och kunskapscenter i Norrköping när dom onsdagen den 13 mars bjöd in till träffen: Anhöriga möter politiker. Det blev fullsatt i salen och tanken var runda- bord samtal med politiker Eva-Britt Sjöberg (KD) Norrköpings kommuns vård och omsorgsnämd. Kunskaps och anhörigcenter bjöd in anhöriga som själva stöttar, hjälper eller vårdar en anhörig.Det var många frågor som togs upp och Eva-Britt Sjöberg pekade på det som kommunen gör och det berättade också om utmaningar vi står inför. Bland annat svårt att rekrytera  biståndshandläggare och omsorgs personal mm. Där belyste Eva-Britt Sjöberg att vi alla har ett ansvar att höja statusen kring bland annat vårdyrken, för det är något vi ska vara stolta över. Dom anhöriga var på plats och fick ställa många frågor bland annat om personaltäthet, kvalité på vård osv.
Fick chans att belysa egna erfarenheter och exempel. ÖLN:s syfte med dagen var att vara med och inventera hur anhöriga mår därute på fältet vilka utmaningar de står inför. Det blev så engagerat möte så en önskan fanns om att ha ett till. Bra initiativ av anhörig och kunskapscenter i Norrköping.