Stormöte den 5 december ,med Överenskommelsen mellan idéburen sektor och Region Östergötland.

Sista stormötet för 2022 i Överenskommelsen mellan idéburen sektor och Region Östergötland blev hellyckat, ca 30 olika föreningar/organisationer var representerade denna afton. Äntligen sågs vi live under högtidliga former. Vi började med en cermoni i foajén i Regionshuset när både politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter minglade och nya föreningar/organisationer skrev på Överenskommelsen på den vackra tavla som numer hänger i entrén i Regionshuset, Anita Jernberger höll tal och välkomnade nya representanter.
Sedan hade vi sedvanligt stormöte och man riktigt kände kraften vibrerade i rummet inför alla samarbete som kommer att ta fart under 2023. Vi tittade på handlingsplan för 2023 och gick igenom verksamhetsåret som gått. När vi skiljdes åt på kvällen kunde vi konstatera en sak, det händer något när vi ses ”in real life” vilken respons.

Den vackra tavlan

mingel i foajén

Nu lyser flitens lampa…

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund vill passa på att önska glad advent, och kan glatt berätta att vår tidigare konsulent Anna Fjelltjärn nu är tillbaka på kontoret på Hökaregatan 1c i Gamla Linköping från och med 1 december, efter att ha prövat annan tjänst ett tag. Så nu lyser både adventsljusen och flitens lampa igen på kontoret.

Tack för mig ,

Efter fem år som länsnykterhetskonsulent går jag nu vidare i arbetslivet och testar en ny bransch , det har varit händelserika , lärorika år och jag har trivts som fisken i vattnet. Att jobba med folkhälsa och förebyggande insatser är så viktigt. Nu lämnar jag stafettpinnen vidare till nästa konsulent som får sätta sin prägel på det fortsätta arbetet. Jag tackar alla jag mött under denna färd och tackar inte minst ÖLN:s styrelse , ni har alla varit goda krafter och inspirationskällor. Med vänlig hälsning : Anna Fjelltjärn

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund gästar Regionfullmäktige

I dagarna två närmare bestämt vid regionfullmäktige 21 och 22 juni visade ÖLN upp sin verksamhet. Vårt informationsbord var välbesökt och det blev ihärdiga och givande samtal vi förde med våra regionpolitiker. Vi ställde relevanta frågor kring ”Folkhälsostrategin – för en god och jämlik hälsa i Östergötland” som antogs under dessa dagar.

En viktig sak vi lyfte är vikten av att informera östgötarna om kopplingen mellan alkohol och cancer. Ett annat diskussionämne var: Vad menar vi egentligen när vi pratar om riskbruk av alkohol?

Med fokus i strategin ”.…. och riskbruk av alkohol är centrala riskfaktorer för att insjukna i våra stora folksjukdomar” avslöjas att strategin har en svag vetenskaplig bas i den delen som handlar om alkohol. Eftersom det idag står klart att även en liten mängd alkohol ökar t.ex. risken för bröstcancer är riskbruk inte en relevant term eftersom även en mycket måttlig konsumtion medför ökad risk – om än liten. Det finns – och har aldrig funnits – en helt riskfri konsumtionsnivå. Om kunskapen nu nått regionpolitikerna, varför kommunicerar man inte den i centrala dokument i hälsoarbetet?

Enligt nya avtalet med regionen ska ÖLN utveckla ”en konsulterande kommunikation för samverkan och information kring alkohol och narkotikafrågor med beslutsfattare på regional och kommunal nivå.”

Våra försök att få en mindre ovetenskaplig formulering än det gamla utdaterade ”riskbruk av alkohol” som bas för att förverkliga strategin de närmaste tre åren fick inte gehör. Vi hade i vårt remissvar försökt kommunicera hur lite effektivt det är att fokusera på riskgrupper om man söker en långsiktig minskning av de mycket omfattande och svåra medicinska skador som alkohol ger. Det föreligger även en omfattande social problematik kring alkohol.

Vi knöt ändå många viktiga kontakter de två dagarna. Bland annat kunde vi sammanföra IOGT-NTO:s kamratstöd i Linköping (Mattias Eriksson) med Peter Hermansson som jobbar med något motsvarande i den regionala organisationen.

Per-Åke Andersson, ordförande i ÖLN, förde dialog med regionpolitikerna. Med i dialogen fanns också styrelseledamoten Mattias Eriksson och konsulent Anna Fjelltjärn från ÖLN.

Filminspelning

Vädret visade sig från sin ljusa sida i sköna maj och Östergötlandes Läns Nykterhetsförbund passade på att spela in en faktafilm om missbruk/beroende och hur det kan vara att växa upp i en familj eller vara närstående till någon som har den här typen av problematik. Tanken är att kunna använda filmen digitalt men även live som en del i en föreläsning.Vid pennan: Anna Fjelltjärn.

På fotot: Filmare Jan Berglund