20-23 mars: En vecka om narkotikaprevention. Föreläsningar,debatt,utställning(se inbjudan)Plats: IOGT-NTO gården, Norrköping.

För mer information läs även texten nedanför denna inbjudan/bild:

En vecka om narkotikaprevention

Norrköpings kommun, länsstyrelsen i Östergötland, studieförbundet NBV, Våra Gårdar,
IOGT-NTO och Östergötlands läns nykterhetsförbund står som arrangörer för En vecka om narkotikaprevention. Alla är vi starkt engagerade i kampen mot narkotika och vet att kunskap, handling och samverkan är nyckelord för framgång.

Narkotikaveckan kommer att beröra områden som alla kräver politisk handling. Den politik Sverige hittills fört har varit relativt framgångsrik men hotas av trender i omvärlden där man förhåller sig mycket mer liberalt till narkotika. Under veckan kommer de trenderna att belysas och värderas utifrån de resultat som uppvisats – eller inte uppvisats.

Veckan som föregår resp följer narkotikaveckan kommer gymnasieelever i Norrköping på två av gymnasierna att möte NBV:s utställning som beskriver andra aspekter på vad narkotika orsakar som miljöförstöring och möjliggör som terrorism och väpnade konflikter.

I den regionala strategin för Östergötland 2022-2026 står t.ex. på sid 8 om narkotika:
”Narkotikaodlingar bidrar till skogsskövling och användning av skadliga bekämpningsmedel. En del av restavfallet skadar både marken och dricksvattnet. Användningen av narkotika resulterar i att partiklar hamnar i avloppet vilket i sin tur har negativ effekt på fiskar, fåglar, vattenlevande djur och organismer.

Utställningen finns på IOGT-NTO-gården under v 12 i anslutning till föreläsningarna och paneldebatten. Den är liksom föreläsningarna en rik källa till kunskaper som skapar ett engagemang.

Veckan arrangeras i Norrköping men har politiker i hela Östergötland – i regionen, kommunerna och riksdagen – samt tjänstemän som en mycket viktig målgrupp. Politiska initiativ krävs för att tränga tillbaka narkotikan.

Följande personer är inblandade i arbetet med veckan:
Norrköpings kommun – Ida Persson Tiborson
Länsstyrelsen – Viveca Andersson
NBV – Lena Wiberg

IOGT-NTO – Peter Olsson, Håkan Karlsson

ÖLN – Anna Fjelltjärn, Per-Åke Andersson

15 februari 18.00 Samråd med medlemsorganisationer, (se inbjudan). Plats: MHF:S lokal, Linköping

Föreläsning med temat: Att bli sedd.

Den 25 januari 2023 var länsnykterhetskonsulent på ÖLN: Anna Fjelltjärn inbjuden till föreningarna MHF i Östergötland och Blåbandet i Linköping för att hålla ett föredrag om att bli sedd. Hur ser vi barn som inte mår bra?. Ett 15- tal personer hade samlats på Bjälbogatan 8 i Linköping för att lyssna på detta. Deltagarna fick själva interagera och fundera över frågorna Hur vill du bli sedd? Vad är egentligen att se? Många av svaren som hamnade i den box Anna samlade in svaren i och tog upp i slutet av föredraget handlade om att lyssna. För att se någon måste man lyssna och personen framför en måste bli hörd . Det var en intressant slutsats. Så det räcker inte med att vi tar på rätt sortens glasögon för att upptäcka när någon i vår närhet inte mår bra, utan vi måste ta på oss stora lyssnaröronen också och våga ställa frågor. Det kanske kan tyckas självklart men tar vi oss tiden? Helt klart enligt publikens slutsatser var att vi måste ta oss mer tid att stanna upp, säga ett vänligt ord och invänta svar. En varm känsla av gemenskap och stor portion medmänsklighet, följde med konsulenten Anna Fjelltjärn när hon vandrade vidare ut i vårvintern, tacksam för att ha fått förtroendet inför uppdraget.

Gammal telefonkiosk som står i Gamla Linköping.
Deltagarna fick skriva lappar och lägga i en box.

S.L.A.N: Nätverkskonferens

Vi i Länsnykterhetsförbunden från olika delar i Sverige träffades onsdag den 11 januari 2023 i Alvesta på hotell Rådmannen för en regional nätverkskonferens. Det var Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor som bjöd in, pogrammet var spännande och fullspäckat (se nedan). Viktiga frågor som vi vill jobba med gemensamt lyftes, bland annat narkotikafrågor, äldres hälsa och alkohol samt den så kallade gårdsförsäljningen av alkohol.

Alvesta tågstation

Stormöte den 5 december ,med Överenskommelsen mellan idéburen sektor och Region Östergötland.

Sista stormötet för 2022 i Överenskommelsen mellan idéburen sektor och Region Östergötland blev hellyckat, ca 30 olika föreningar/organisationer var representerade denna afton. Äntligen sågs vi live under högtidliga former. Vi började med en cermoni i foajén i Regionshuset när både politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter minglade och nya föreningar/organisationer skrev på Överenskommelsen på den vackra tavla som numer hänger i entrén i Regionshuset, Anita Jernberger höll tal och välkomnade nya representanter.
Sedan hade vi sedvanligt stormöte och man riktigt kände kraften vibrerade i rummet inför alla samarbete som kommer att ta fart under 2023. Vi tittade på handlingsplan för 2023 och gick igenom verksamhetsåret som gått. När vi skiljdes åt på kvällen kunde vi konstatera en sak, det händer något när vi ses ”in real life” vilken respons.

Den vackra tavlan

mingel i foajén