Webbinarium som uppföljning till en vecka om Narkotiaprevention.

Den 11 oktober 2023 arrangerande Östergötlandsläns Nykterhetsförbund och NBV i Östergötland ett gemensamt webbinarum som en uppföljning till En vecka om Narkotikaprevention vi höll tidigare under 2023 i samarbete med samverkanspartners. Temat på webbinariumet var hur man kan arbeta folkhälsoförebyggande i en kommun och i sammverkan. Folkhälsostrateg Sofie Ahlholm berättade om en modell de arbetar efter på TINK-kontoret i Norrtälje (Trygg i Norrtälje kommun). Det var ett uppskattat webbinarium och deltagarna fick med sig goda exempel som de i sin tur kan fundera vidare på och ha med sig in i sina verksamheter och föreningar. Det var flera kommuner i Östergötland representerade på webbinariumet.