I Sober October månad

På Äldredagen som i ägde rum 9 oktober 2023 i Linköping Konsert och Kongress var olika utställare var på plats. Det var ett härligt arrangemang och det underhölls i form av musikunderhållning med mera. I år var inte Östergötlands Läns Nykterhetsförbund med som utställare men representanter från våra medlemsorganisationer fanns på plats . Temat detta år för Äldredagen var: Må väl till kropp och själ – Konsten att bli äldre. Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds konsulent var där för att uppmärksamma Sober-October kampanjen som handlar om att främja hälsosamma vanor och skapa funderingar kring hur ett större utrymme kan skapas i samhället för att ha andra val en alkohol . Konsulenten delade ut presentpåsar till deltagare och hade givande samtal och berättade om ÖLN:s verksamhet och lyssnade till alla fina föreningars verksamheter som var där. Viktigaste av allt var att vi knöt kontakter för framtiden med framtida samverkanspartner .