Webbinarium som uppföljning av En vecka om narkotikaprevention

Den 13 november 2023 hölls ett webbinarium som Östergötlands Läns Nykterhetsförbund arrangerande tillsammans med NBV. Det handlade om pilotprojektetet: Rätt Kurva som startade i bland annat Linköping under hösten 2023. Kommunpolis Jessica Ljungs berättade om detta pilotprojekt och beskrev en arbetsmodell som syftar till att barn och ungdomar mellan 8-15 år får stöd i att avbryta ett kriminellt beteende. Ett tjugotal deltagare ifrån flera kommuner deltog i webbinaruimet.