S.L.A.N: Nätverkskonferens

Vi i Länsnykterhetsförbunden från olika delar i Sverige träffades onsdag den 11 januari 2023 i Alvesta på hotell Rådmannen för en regional nätverkskonferens. Det var Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor som bjöd in, pogrammet var spännande och fullspäckat (se nedan). Viktiga frågor som vi vill jobba med gemensamt lyftes, bland annat narkotikafrågor, äldres hälsa och alkohol samt den så kallade gårdsförsäljningen av alkohol.

Alvesta tågstation