Stormöte den 5 december ,med Överenskommelsen mellan idéburen sektor och Region Östergötland.

Sista stormötet för 2022 i Överenskommelsen mellan idéburen sektor och Region Östergötland blev hellyckat, ca 30 olika föreningar/organisationer var representerade denna afton. Äntligen sågs vi live under högtidliga former. Vi började med en cermoni i foajén i Regionshuset när både politiker, tjänstemän och föreningsrepresentanter minglade och nya föreningar/organisationer skrev på Överenskommelsen på den vackra tavla som numer hänger i entrén i Regionshuset, Anita Jernberger höll tal och välkomnade nya representanter.
Sedan hade vi sedvanligt stormöte och man riktigt kände kraften vibrerade i rummet inför alla samarbete som kommer att ta fart under 2023. Vi tittade på handlingsplan för 2023 och gick igenom verksamhetsåret som gått. När vi skiljdes åt på kvällen kunde vi konstatera en sak, det händer något när vi ses ”in real life” vilken respons.

Den vackra tavlan

mingel i foajén