Samrådsträff för medlemsorganisationer 6 november

Det var en intressant afton , ett samråd som skulle komma att handla om en jämlik vård och hälsa?Hur ser det ut i Östergötland . Vi hade bjudit in regionens folkhälsostrateg Annika Larsson från Norrköping som gjorde ett lysande jobb när hon beskriv hur det ser ut i Östergötland när det gäller vård och hälsa, och vad vi kan göra för att förbygga, jämna ut ojämlikheterna mm. Våra medlemsorganisationer hade många frågor att ställa och var både lite chockade över de ojämlikheterna som råder men även upplyfta av att de faktum att ideella organisationerna också har en viktig roll. Till exempel kan vi skapa gemensamma mötesplatser där människor kan ses , vi kan kan öka att människor rör på sig mer när vi anordnar olika aktiviteter, vi kan förebygga psykisk ohälsa genom att vara inkluderande och tillgängliga samt att vi har drogfria mötesplatser är ju extra plus för hälsan.