Megakurs och arbete med normer

Den 15 oktober var det dags för IOGT- NTO:s Megakurs i Norrköping ett sätt för medlemmar att förkovra sig i intressanta ämnen. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund tillsammans med IOGT-NTO hade förberett en work-shop om normer cirka 2 timmar fick deltagarna fördjupa sig och jobba med olika normer ,reflektera diskutera och höra fakta. Vad definierar en norm? Hur uppkommer den? Vad är en bra norm? Vad är en dålig norm var några spörsmål som togs upp. Dessutom fanns en utställning om normer på plats som gav tid för reflektion. Ämnet normer har ÖLN haft som tema under 2019 och detta ska komma att fortsätta in på 2020.