Om äldres hälsa och alkohol, fortbildning i Göteborg.

Som referensambassadör i Hela Människans projekt om äldres hälsa och alkohol kände jag mig stolt över att ÖLN är med och faktiskt lyfter frågan om äldres hälsa och alkoholkonsumtion när jag satt som åhörare i på Göteborgs Universitet. CERA (centrum för forskning och utbildning kring riksbruk och missbruk och beroende) anordnade en dag om äldres hälsa och alkoholkonsumtion. Aulan var fylld till bredden och det är ett ämne som engagerar. Det var roligt att vara med på denna fortbildningsdag. Det var intressanta föreläsare i talarstolen bland andra alkoholläkare och forskare Sven Andreasson som pratade om hälsoeffekter av alkoholkonsumtion hos äldre, Annika Andreasson Hela Människan hade en dragning om Guldkant och riskbruk (hon har ju som tidigare nämnts på hemsidan genom ÖLN fått möjlighet att utbilda fem st äldreambassadörer i Östergötland som har fått gedigen fakta om äldres hälsa och alkohol). Vi fick också lyssna till Inger Hultin från Brukarrådet för missbruksfrågor i västra Götaland om hennes resa och vägen tillbaka till livet efter att ha levt med ett svårt alkoholmissbruk. Det var en liten återblick från den 20 maj 2019. Vid pennan konsulent Anna Fjelltjärn.

Göteborgs Universitet