Kvar i Göteborg

På eftermiddagen/kvällen den 20 maj träffade landets länsnykterhetskonsulenter för att utbyta erfarenheter, platsen för mötet var vackra Wendelsbergs folkhögskola. Vi fick göra dragningar för varandra hur vi stöttar våra medlemsorganisationer och hur vi arbetar i våra respektive län. Det var otroligt inspirerande hur mycket olika aktiviteter och opinionsarbete som görs med fokus på folkhälsan. Vi fick höra om ungdomar som har ”motorfritids” man samlas och meckar med Epa. Man satsar på E-sport och hälsa man har aktiviteter för att främja bra slogans på studentflaken och framförallt nyktra studentflak. Man håller seminarium runt om i landet för att arbeta för barn som växer upp i familjer med psykisk ohälsa och beroende, att de ska upptäckas och få stöd. Otroligt kreativ dag och det märks att det jobbas på i landet. I allt detta myller av aktiviteter och påverkansarbete finns vi länsnykterhetkonsulenter, en dag som denna kände jag att jag verkligen har ett toppen jobb. Ett möjligheternas jobb och ett jobb som verkar för gemenskap och samarbete i samhället . Vid pennan konsulent Anna Fjelltjärn.