Under Kevlaret

Den 5 juni bjöd SISU utbildarna och Ekängens IF in till föreläsningen: Under Kevlaret i st Martins kyrka i Ekängen, Linköping. Kvällen handlade om machokultur, det var organisationen: Under Kevlaret som höll i föreläsningen/utbildningen. Det är en ideell organisation som arbetar opinionsbildande och stödjande för killars psykiska hälsa. Projektet grundades i mars 2016 av Mårten Granlund och består idag av ca 20 killar och män – som på olika sätt vill inspirera andra killar och män till att prata om känslor, be om hjälp och stötta varandra. Gå in på deras hemsida och läs mer www.underkevlaret.se.

Östergötlands Läns Nykterhetsförbund har i sin verksamhetsplan inför 2019 bland annat skrivit att vi ska arbeta med normer så detta var ett led i att lära oss mer om manlighetsnormer och machokultur. Varför är det viktigt då tycker vi? Jo för om det finns vissa ”normer” som påverkar samhället negativt så kan det i förlängningen leda till psykisk ohälsa så därför så lär vi oss mer och utmanar normer såsom exempelvis alkoholnormen och visar att alkoholfria alternativ är trevliga. Det är också intressant att samtala om frågor kring olika normer, det blir ofta givande och intressant och leder till att man måste också titta inåt på sig själv hur påverkar jag och på vilket sätt?