ÖLN föreläser om äldres hälsa och alkohol på Hela Människan RIA i Motala 15 maj

Vi besökte Hela Människan Ria i Motala och höll i föreläsningen:
”Guldkant eller Riskbruk” som handlar om äldres hälsa och alkohol, den har fokus på hur vi kan få ett gott åldrande och vara medvetna om riskerna med alkohol när vi blir äldre och vilka faktorer som påverkar. Det är en interaktiv föreläsning där publiken involveras i frågeställningar som : Vad är guldkant för dig? Hur lätt är det att bryta invanda mönster? Hur kan vi skapa gemenskap? Det blev ett fint samtal i Motala och vi passade också på att uppmärksamma trafiknykterhetens dag. Det blev ett fint samarbete mellan Hela Människan och ÖLN. Vi ser fram emot flera gemensamma evenemang.

"en lisa för själen" att vandra längs stranden i Varamon.
ÖLN:s konsulent passade på att efter avslutad föreläsning, bara inta denna vackra vy i Varamon.