Den 7 maj höll Ostgota Care , Länsstyrelsen i Östergötland, Östergötlands Läns Nykterhetsförbund och NBV i en gedigen utbildningsdag på Teaterns hus i Linköping. ca 60 deltagare från Östergötland kom dit. Utbildningen riktade sig till de som arbetar inom missbruksvården, handläggare inom socialtjänst, de som arbetar med barn och ungdomar m.fl. Föreläsare för dagen var den meriterade psykologen och författaren: Frid Hansen som har mångårig erfarenhet av missbruksvård och ett familjeorienterat sätt att arbeta. Publiken fick verktyg om ”huret” hur man kan arbeta mer familjeorienterat i beroendevården och vilka frågor är bra att ställa och framförallt hur vi ställer dom. Frid Hansen gav praktiska exempel. Publiken var superengagerade och fick också tillfällen att sitta i smågrupper med verksamheter de själva ej jobbar inom för att utforska hur de kan ha mer utbyte av varann. Det verkade av samtalen att döma att det var lyckosamt för deltagarna att få tid och möjlighet till detta. En annan uppgift var att skriva ner önskemål på vad mer de behöver eller önskar att politiker skulle tänka på för att beroendevården ska bli mer effektiv och prioreteras. Dessa frågeställningar ska konsulenten vidarebefodra till politiker i Östergötland på den årliga politikerträffen i januari 2020.

Frid Hansen