Anhörigcafé 5/3 2020

Konsulent Anna Fjelltjärn var inbjuden till Anhörigcentrum i Linköping av Demensföreningen för att föreläsa om äldres hälsa och alkohol med temat: guldkant eller riskbruk, som tar upp alkoholens plats i åldrandet. Det blev en fantastisk kväll, efter föreläsningen fikade vi , pratade om allt från ensamhet till normer och vad vi kan göra för att förebygga ensamhet, att ha gemensamma träffpunkter såsom Anhörigcentrum var ett förslag som kom upp från publiken.

Studieresa till Stockholm

Den 20 februari åkte konsulent Anna Fjelltjärn och ledamot i ÖLN:s styrelse Per-Åke Andersson till Stockholm för att träffa Helen Olsson och Lars Lewerth som har arbetat mycket med Childrens program som är ett drogförebyggande och hälsofrämjande program för barn 7-12 år. De gav oss massor med kunskap och vi kommer att hålla kontakten och samarbeta med dessa två mycket kunniga personer.

6/2 2020 :Samtal tema “hemligheter” med konfirmander.

Vi träffade konfirmandgruppen och unga ledare i kyrkan i Vårdsnäs pastorat utanför Linköping. En kväll där temat var hemligheter. Vilka hemligheter ska man behålla för sig själv? Vilka hemligheter är inte bra att bära utan behövs att dela med sig av ? Detta var några av frågeställningarna. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund gav fakta om beroende, om mönster som kan uppstå i familjer när någon familjemedlem har ett beroende/psykisk ohälsa, var stöd finns mm. Det blev en fin kväll som avslutades med andakt och sång.

Politikerträff 8 januari 2020

Mårten Granlund från organisationen Under Kevlaret gästade oss och höll o föreläsningen ” Vad finns under Kevlaret” om machokultur och andra destruktiva normer. Han föreläste för oss med innerlighet och sårbarhet och lyfte fram olika problem som finns kring machokultur om vikten av att vi lyfter frågor som rör ämnet , framför allt för att unga killar skull men för hela samhällets skull. Så värdefullt tack Mårten och tack alla som kom.

Vid pennan Anna Fjelltjärn konsulent på ÖLN.