6 mars 09.00-11.00 Frukostseminarium för politiker och anhöriga.

Ett trettiotal politiker ifrån Östergötland kom till Norrköping för att delta i Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds årliga politikerträff, som för första året hölls just i Norrköping. Erica Sundin från CAN höll en presentation om sin studie som handlade om andras utsatthet för användning av alkohol och narkotika, om anhöriga. Som vanligt var det bred representation ifrån de flesta partier och över kommungränserna. Efter Ericas föredrag visade vi ÖLN:s kortfilm som beskriver hur det kan vara att växa upp i en familj med beroende/missbruk, det var en bra kombination, det satte perspektiv på de fakta och siffror som presenterades i studien att det är människor det handlar om som ska växa upp och få en god tillvaro. En av de viktigaste sakerna att få fram denna dag var i det fortsatta folkhälsoarbetet måste man ta hänsyn till anhöriga dels för förståelse för att hela familjer/närstående drabbas och se mekanismerna bakom. För att sedan kunna ta med det i folkhälsoarbetet dels genom förebyggande insatser och även i vård och behandling se mer ifrån ett familjeorienterat/anhörig perspektiv på så sätt kunna hjälpa fler. De blev ett fint samtal med frågor och disskussioner efteråt.