Östergötlands Läns Nykterhetsförbund gästar Regionfullmäktige

I dagarna två närmare bestämt vid regionfullmäktige 21 och 22 juni visade ÖLN upp sin verksamhet. Vårt informationsbord var välbesökt och det blev ihärdiga och givande samtal vi förde med våra regionpolitiker. Vi ställde relevanta frågor kring ”Folkhälsostrategin – för en god och jämlik hälsa i Östergötland” som antogs under dessa dagar.

En viktig sak vi lyfte är vikten av att informera östgötarna om kopplingen mellan alkohol och cancer. Ett annat diskussionämne var: Vad menar vi egentligen när vi pratar om riskbruk av alkohol?

Med fokus i strategin ”.…. och riskbruk av alkohol är centrala riskfaktorer för att insjukna i våra stora folksjukdomar” avslöjas att strategin har en svag vetenskaplig bas i den delen som handlar om alkohol. Eftersom det idag står klart att även en liten mängd alkohol ökar t.ex. risken för bröstcancer är riskbruk inte en relevant term eftersom även en mycket måttlig konsumtion medför ökad risk – om än liten. Det finns – och har aldrig funnits – en helt riskfri konsumtionsnivå. Om kunskapen nu nått regionpolitikerna, varför kommunicerar man inte den i centrala dokument i hälsoarbetet?

Enligt nya avtalet med regionen ska ÖLN utveckla ”en konsulterande kommunikation för samverkan och information kring alkohol och narkotikafrågor med beslutsfattare på regional och kommunal nivå.”

Våra försök att få en mindre ovetenskaplig formulering än det gamla utdaterade ”riskbruk av alkohol” som bas för att förverkliga strategin de närmaste tre åren fick inte gehör. Vi hade i vårt remissvar försökt kommunicera hur lite effektivt det är att fokusera på riskgrupper om man söker en långsiktig minskning av de mycket omfattande och svåra medicinska skador som alkohol ger. Det föreligger även en omfattande social problematik kring alkohol.

Vi knöt ändå många viktiga kontakter de två dagarna. Bland annat kunde vi sammanföra IOGT-NTO:s kamratstöd i Linköping (Mattias Eriksson) med Peter Hermansson som jobbar med något motsvarande i den regionala organisationen.

Per-Åke Andersson, ordförande i ÖLN, förde dialog med regionpolitikerna. Med i dialogen fanns också styrelseledamoten Mattias Eriksson och konsulent Anna Fjelltjärn från ÖLN.