Filminspelning

Vädret visade sig från sin ljusa sida i sköna maj och Östergötlandes Läns Nykterhetsförbund passade på att spela in en faktafilm om missbruk/beroende och hur det kan vara att växa upp i en familj eller vara närstående till någon som har den här typen av problematik. Tanken är att kunna använda filmen digitalt men även live som en del i en föreläsning.Vid pennan: Anna Fjelltjärn.

På fotot: Filmare Jan Berglund