Frukostseminarium om ”så kallad gårdsförsäljning av alkohol”

Östergötlandsläns Nykterhetsförbund, IOGT-NTO Sydost , NBV bjöd tillsammans in politiker till ett frukostseminarium om den aktuella frågan ”en så kallad gårdsförsälning av alkohol”. Vad skulle det innebära om gårdsförsäljning av alkohol infördes. Vad skulle det betyda för folkhälsan i förlängningen?, för monopolet? , var några av de spörsmål som togs upp. Förbundsordförande för IOGT-NTO Lukas Nilsson höll i en jätteintressant presentation med en rad matnyttiga fakta i frågan. Åhörarna lyssnade och deltog aktiv i en diskussion efteråt. Det var den 6 december mötet ägde rum hos Kamratstödet i Linköping Stengatan 4, i Stolplyckekapellet. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund fortsatte dagarna efter sitt opinionsarbete i den aktuella frågan och skickade IOGT-NTO:s rapport: Gårdsförsäljning alkoholindustrins trojanska häst i pappersexemplar till alla distriksordförande i respektive parti i Östergötland så de kunde fylla på med mer kunskap i ämnet.