Östergötlands Läns Nykterhetsförbunds hade sitt första digitala årsmöte 14 april 2021, det gick över förväntan med hjälp av bra moderator, skönt att tekniken funkar och att man ändå kan ”ses” i det digitala rummet. En ny ordförande valdes och Mona Olsson avtackades för sina år som ordförande. Ny ordförande blev Per-Åke Andersson som representerar IOGT-NTO , vi säger välkommen.