Årsmöte Östergötlands Läns Nykterhetsförbund 2 september 2020

Ett trevligt årsmöte gick av stapeln onsdag den 2 september kl 18.00.Vi träffades i Pingstkyrkans lokaler på Cupolen i Linköping. Innan årsmötesförhandlingarna drog igång så delades vårt årliga livsstilspris ut. 2020 års livstilspristagare blev : Gösta Johansson från MHF, Motorförarnas helnykterhetsförbund, för hans insatser och engagemang i MHF och frågor som rör nykterhet i trafik mm. Vi fick lyssna på Gösta när han berättade om sitt liv. Efter föreläsningen hölls en parentation för vår eldsjäl och hedersledamot i ÖLN Lennart Franzén som gick bort under året. Vi tände ljus och Lars-Erik Lindström läste en dikt med vackra ord, det kändes fint och hedrande. Vi tackar alla 22 deltagare som kom och de som var med digitalt för en fin kväll.

proffisga Susanne Båtwijk och Lars_göran Lindström satt årsmötessekreterare respektive ordförande