6/2 2020 :Samtal tema ”hemligheter” med konfirmander.

Vi träffade konfirmandgruppen och unga ledare i kyrkan i Vårdsnäs pastorat utanför Linköping. En kväll där temat var hemligheter. Vilka hemligheter ska man behålla för sig själv? Vilka hemligheter är inte bra att bära utan behövs att dela med sig av ? Detta var några av frågeställningarna. Östergötlands Läns Nykterhetsförbund gav fakta om beroende, om mönster som kan uppstå i familjer när någon familjemedlem har ett beroende/psykisk ohälsa, var stöd finns mm. Det blev en fin kväll som avslutades med andakt och sång.