12/2 ÖLN gästar :Öppen gemenskap Ansgarskyrkan

Östergötlands Läns Nykterhets förbunds konsulent Anna Fjelltjärn var gästföreläsare i Ansgarskyrkan när de hade Öppen Gemenskap. Vi höll i föreläsningen Guldkant eller riskbruk som handlar om äldres hälsa och alkohol, det var en mycket aktiv publik som diskuterade och ställde frågor.