8 november

Det 8 november var ÖLN och höll föreläsning i Åkerbo församling i Linghem. Det handlade om: Medberoende eller Medmänniska. Det blev en kväll full av ljus,  kärlek och fina samtal med publiken. Vi pratade om beroende, anhörigskap och vikten av att ”våga lägga sig i”. ÖLN tackar ödmjukast för förtroende ni ger oss att komma ut och samtala om dessa viktiga livsfrågor.