Fördjupande narkotikautbildning 26/4 2018

Det var dags för del 2 (av 3) i den fördjupande narkotikautbildning som ÖLN är deltagare på. Utbildningen är förlagd i Stockholm och deltagare från hela landet.Som arrangörer står SLAN (Sveriges Landsråd för alkohol och narkotikafrågor) i samarbete med NBV. Det är ett gediget program från olika synvinklar. Detta utbildningstillfälle var det fokus på vård och behandling samverkan mellan polis , socialtjänst och sjukvård samt prevention.
Vi fick bland annat lyssna på proffessor Charli Eriksson om förebyggande arbete-och metoder för det

.