Tack för mig ,

Efter fem år som länsnykterhetskonsulent går jag nu vidare i arbetslivet och testar en ny bransch , det har varit händelserika , lärorika år och jag har trivts som fisken i vattnet. Att jobba med folkhälsa och förebyggande insatser är så viktigt. Nu lämnar jag stafettpinnen vidare till nästa konsulent som får sätta sin prägel på det fortsätta arbetet. Jag tackar alla jag mött under denna färd och tackar inte minst ÖLN:s styrelse , ni har alla varit goda krafter och inspirationskällor. Med vänlig hälsning : Anna Fjelltjärn