Överenskommelsen

Den 18 november 2018 var Östergötlands Läns Nykterhetsförbund på plats när Region Östergötland hade anordnat en fin ceremoni och mingel när överenskommelsen mellan Region Östergötland och idéburen sektor skulle skrivas under. ÖLN var en av alla organisationer som skrev under överenskommelsen. Konstverket ovan med signaturerna från de som skrev på går att betrakta i Regionhusets entré. Ser fram emot alla kommande samarbete med bredden och kunskapen som finns mellan alla organisationer och i Regionen.

l