Årsmöte 2018

I Tempelriddarordens festvåning i Linköping hölls ÖLN:S årsmöte onsdag den 11 april 2018. Kvällen inleddes med att IngMari Irhede , Nattvandrarna Linköping, fick mottaga ÖLN:S livsstilspris för att hon sitt mångåriga och enorma engagemang för nattvandrarna i Linköping och för att hon bidrar på många sätt att verka för en nykter livsstil. Stort grattis till IngMari och Nattvandrarna i Linköping. På årsmötet avtackades ordföranden Fredrik Topplund och Mona Olsson (IOGT-NTO) , Norrköping valdes till ny ordförande för ÖLN. En del lämnade styrelse och andra tillkom, ÖLN tackar alla medlemsorganisationer som deltog på mötet och tackar alla ni som lämnat styrelsen för ert engagemang och hälsar  nya styrelsemedlemmar hjärtligt välkomna.