Referensgruppsarbete i samarbete med Hela Människan

Viktigt arbete med äldres hälsa och alkohol
Östergötlands Läns nykterhetsförbunds konsulent Anna Fjelltjärn är en av flera referensambassadörer i Hela Människan nationella projekt om äldres hälsa och alkohol. Vi träffades i Stockholm i dagarna två i januaris början för att planera, inventera och diskutera. Det är ett spännande projekt som jag uppmuntrar er att läsa mer om här:
http://helamanniskan.se/vad-gor-vi/nationella-projekt/aldres-halsa-och-alkohol/ . I Östergötland planerar vi att ha en ambassadörsutbildning och föreläsningar och seminarium kring äldres hälsa och alkohol , så håll utkik på vår hemsida om kommande evenemang här framöver.