Föreläsning om Alkohol och äldre

Idag medverkade Östergötlands läns nykterhetsförbund vid ett viktigt seminarium om äldre och alkohol , tillsammans med Länsstyrelsen och Ostgota Care.

Deltagarna fick lyssna till mycket intressanta presentationer av Hela Människans representant : Annika Andreasson och Ostgota
Cares : Agneta Björck det handlade dels om förebyggande insatser såväl som bemötande. Fantastisk lärorik eftermiddag med bra program och stort deltagande och engagemang hos åhörarna.