Samrådsträff måndag 13 november

Östergötlands läns nykterhetsförbund och Linköpings nykterhetsförbund
önskar er varmt välkomna till Samrådsträff

Var: MHF:s lokal Bjälbogatan 8 i Linköping

När:
måndag 13 november kl 19.00

Tema:
Kommissarie/ Kommunpolis, Peter
Johanson gästar oss, han kommer att informera
oss om alkohol, droger och säkerhet kring
festivaler och andra evenemang. Sedan fikar vi
tillsammans och utbyter erfarenheter.

Anmälan: senast den 6/11 till ÖLN:s konsulent
Anna Fjelltjärn tele: 070- 603 09 42
anna.fjelltjarn@nykterhetfobundet.se