Årsmöte med nyvald ordförande

     

Ikväll har ÖLN haft årsmöte. Kvällen inleddes med en information av Lotta Hjalmarsson Österholm, Länsstyrelsen, som berättade om arbetet med ANDT-strategin.

Dessutom delade vi ut vårt första Livsstilspris till LHC TEAM 1217, för deras arbete med att få ungdomar att lova en nykter livsstil. Bo Ekmark tog emot priset.

Andreas Ardenfors avtackades som ordförande och Fredrik Topplund valdes till ny ordförande. Flera ledamöter omvaldes och en ny ersättare valdes in.


Ett stort tack riktades också till vår konsulent Marie Gustafson för hennes betydelsefulla arbete.